THẦY PHONG THỦY

Một thầy Phong thủy cần có hai yếu chính, một là dự đoán đúng và sâu sắc, hai là có pháp chính tông giúp khách hàng cải vận thành công. Muốn dự đoán việc của cá nhân được chi tiết thì người thầy cần nắm vững các kỹ thuật dự đoán của Bát Tự, Kinh […]

NGÀY XẤU CẦN TRÁNH

Ngày nay mọi người rất ít khi mở lịch xem ngày giờ tốt xấu. Chỉ khi nào có những sự kiện lớn trong cuộc đời thì họ mới tìm đến các thầy, các trang web bàn về chủ đề này. Kiến thức chọn ngày giờ là rất rộng lớn, có nhiều công thức tính toán […]

BÁT TỰ TRỌN ĐỜI

Giá trị lớn nhất của dự đoán theo Bát Tự Bát Quái là biết được vận thời một năm, mười năm (một Đại vận), các Đại vận thuận lợi hay khó khăn trong cuộc đời và kích hoạt những phương diện có lợi theo dụng thần để bổ mệnh. Khi biết trước những xu thế, […]

CHỌN NGÀY GIỜ PHONG THỦY

Chọn ngày giờ cho hoạt động Phong thủy cần tránh các ngày xấu như Tuế phá, Nguyệt phá, Tứ ly, Tứ tuyệt, Tam sát, Đại hao sau đó mới đến chọn ngày hợp theo Tọa nhà và mệnh chủ. Chúng tôi dùng kiến thức Huyền Không Đại Quái và Kỳ Môn để chọn ngày cho […]

KỲ MÔN LUẬN CHỌN GIÁM ĐỐC

Giờ Thìn ngày 28/10/2010 dương lịch, một người nam sinh năm 1966 hỏi tuyển người nữ nào làm giám đốc tài chính với năm sinh của họ là 1962, 1963, 1975. Thời bàn Kỳ môn là giờ Nhâm thìn, âm độn 5, ngày Tân hợi, tháng Bính tuất, năm Canh dần. Luận đoán người sinh […]

MỆNH NỮ HIẾM MUỘN DƯỚI GÓC NHÌN BÁT TỰ

Nữ mệnh sinh giờ Mão, ngày 30/12/1982 dương lịch. Lá số Bát tự như sau: Năm 2017, mệnh nữ hơn 36 tuổi mà vẫn chưa thể sinh con. Người nữ này đã hai lần áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo, tốn kém vài trăm triệu nhưng vẫn chưa có kết quả. Chồng cô […]

ÂM TRẠCH

Một ngôi nhà chỉ ảnh hưởng tới những thành viên sống bên trong nhưng một ngôi mộ sẽ ảnh hưởng tới cả một dòng họ. Trong âm trạch rất quan trọng vị trí đặt mộ, sau đó mới là tính toán hướng mộ và phân kim. Mộ của người nữ nếu đặt đúng thường chỉ […]

HUYỀN KHÔNG LỤC PHÁP

Trong phong thủy có câu: “Nhất vị nhị hướng”. Các trường phái phong thủy đều có pháp tìm ra vị trí Sinh Vượng khí của cuộc đất. Chúng tôi thường dùng Huyền Không Lục Pháp để tính toán vượng suy cả một vùng hoặc tính toán các vị trí trong nhà. Các vị trí trong […]