TRẠCH NHẬT

Trạch Nhật

Cổ nhân thường nói: ‘ Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa’. Trong thuyết Tam Tài – Thiên Địa Nhân, Thiên tức yếu tố ngày giờ, có tầm ảnh hưởng đến 1/3 thành bại của sự việc. Thuật Chọn Ngày Giờ dựa trên nhiều hệ thống để xét năng lượng tích cực từ các sao cát […]

GIỚI THIỆU VỀ TAM NGUYÊN VÔ THƯỜNG PHÁI

Lịch sử của phái Tam nguyên bắt đầu từ Tưởng Đại Hồng đời nhà Minh. Tưởng Đại Hồng sau đó thì truyền lại phép Huyền Không cho Khương Diêu. Khương Diêu sau đó truyền cho Chương Trọng Sơn. Đến đời của Chương Trọng Sơn thì thiên hạ ai cũng xưng là chân truyền Huyền Không […]

PHONG THỦY CHÍNH TÔNG

phong thủy chính tông

Phong Thủy Học đã được lưu truyền vài nghìn năm. Các môn các phái ngày càng nhiều, mỗi phái căn bản đều nói là Thuật Phong Thủy của Dương Quân Tùng. Hiện tại trong giới học thuật Phong Thủy tồn tại chủ yếu gồm Tam Hợp Phong Thủy (Cổ phái và Tân phái), Huyền Không […]

KỲ MÔN KINH DỊCH LUẬN LƯU NIÊN

Vào thời gian 17h20 phút, ngày 5/7/2015 dương lịch, chúng tôi có lịch tư vấn cho hai người nữ. Sau khi tư vấn xong cho một người nữ sinh năm 1973 thì người bạn đi cùng muốn xin được dự đoán vận thời lưu niên. Vì hai người trùng năm sinh nên phải dùng vị […]

KINH TẾ

Kinh tế là một vấn đề quá lớn, quá nhiều lĩnh vực. Nhiều nhà khoa học bỏ cả đời để truy tìm mới tìm ra được chút chút quy luật. Chúng ta đem đạo Phật làm chỗ dựa và quan sát mọi vấn đề của xã hội. Kinh tế là một phần quan trọng chi […]

GIỚI THIỆU VỀ MÔN PHÁI

Năm 2010, chúng tôi may mắn gặp được một dị nhân. Cụ chỉ cần nhìn qua tướng pháp đã có thể phán vài câu trọng điểm về nhà cửa, mộ phần. Sự chính xác trong dự đoán làm chúng tôi kinh ngạc. Sau một thời gian giao lưu và hoàn thành được một số việc […]