Một ngôi nhà chỉ ảnh hưởng tới những thành viên sống bên trong nhưng một ngôi mộ sẽ ảnh hưởng tới cả một dòng họ.

Trong âm trạch rất quan trọng vị trí đặt mộ, sau đó mới là tính toán hướng mộ và phân kim.

Mộ của người nữ nếu đặt đúng thường chỉ phát một đời cho con cháu nhưng mộ phần của người nam thì phát ba đời cho con cháu. Việc hỏa táng xong và đem đi chôn sẽ giảm ảnh hưởng hơn khi chôn bằng xương thịt.

Khi tìm được đúng vị trí đặt mộ, cần phải làm đúng hai khâu quan trọng là bia và quan tài. Mộ cần đặt đúng phân kim dựa vào hình thế núi sông xung quanh. Phần bên dưới mộ cần có táng pháp và bí mật độ số của bộ xương. Mỗi một bộ xương chỉ thích hợp với một độ số nhất định nên đại sư Tưởng Đại Hồng từng nói: “ Ta táng thì phát vương hầu, người khác táng thì phát đạo tặc, trộm cướp”. Chúng tôi dùng kỹ thuật của Ta Tử đề giải quyết vấn đề này.

Sau đây là nghiệm chứng một mộ phần trong thực tế. Ngôi mộ được xây từ năm 1994 với Phân kim Tân tỵ. Địa hình xung quanh có nước đến tại Khôn, Kim long tại Sửu Dần. Sau khi tính toán Tọa mộ theo Nhị Thập Bát Tú được Chủ Khách tương sinh là điều tốt, chúng tôi lý đoán:

  • Năm 1998, trong số các con trai của gia đình có người bị nạn. Thực tế có một người bị chết do tai nạn giao thông.
  • Năm 2001, con trai thứ hai sẽ thành công.
  • Năm 2005, các con trai sẽ giàu có.
  • Tất cả đều đúng trong thực tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *