Ngày 15/12/2016 dương lịch, có một người nam muốn xem vận thời ra sao. Người này sinh giờ Sửu, ngày 8/4/1992 dương lịch.

Theo Kỳ môn là giờ Ất sửu, dương độn 1. Lá số bát tự như sau:

Trụ năm là nhà của bố có:

  • Nhâm thủy là tượng của sông suối, ao hồ, giếng nước.
  • Thìn là mộ của Thủy chủ về nơi chứa nhiều nước.
  • Nhâm trường sinh tại Thân, tức nước này dùng để sinh hoạt, đem lại sinh khí cho con người.
  • Trụ năm là phía sau nhà.

Tổng hợp lại đoán rằng, phía sau nhà của bố hoặc nhà lúc mình sinh ra có giếng nước to.

Giáp là cây cối lớn hoặc cây cổ thụ, quanh Giáp nhiều thủy nên cây cối tốt tươi. Bát tự ba mộc một thủy là tượng sinh ra nơi rừng rậm, sơn cốc. Thực tế, sau nhà có nhiều cây to và là địa hình sơn cốc.

Dự đoán khi mệnh chủ từ 30 tuổi trở đi, giếng to sẽ bị lấp hoặc không sử dụng nữa vì Dần xung Thân khắc Thìn tức nguồn dưỡng của Nhâm thủy bị cắt đứt.

Trụ ngày và trụ giờ là phía trước nhà, gặp Giáp Ất Sửu Dần chủ về trước nhà có cây to, Sửu Dần thuộc Đông bắc, Giáp Ất thuộc phía Đông nên đoán cây đó ở phía Đông hoặc phía Đông Bắc. Thực tế, cây ở trước nhà phía Đông Bắc.

Trụ ngày là nhà của mệnh chủ có:

Nhật can Giáp là cây to, lại thấy Dần Ất xung quanh nên đoán sau này nhà riêng của mệnh chủ cũng có cây phía trước.

Giáp Ất thuộc Đông, Theo Kỳ môn Giáp dần Quý thuộc trục Đông Nam, Tây Bắc nên đoán nhà của mệnh chủ sau này là hướng Đông hoặc Đông Nam.

Mệnh chủ vừa cho chúng tôi biết là được bố mẹ cho căn nhà hướng Đông. Đó là cảm hứng để chúng tôi viết bài này vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *