Trong các môn dự đoán thì Kỳ Môn được đánh giá cao. Tuy nhiên, để luận Kỳ Môn được đúng và sâu rộng thì người luận cần nắm vững các kĩ thuật của Bát Tự, Kinh Dịch, Lục Nhâm và phối hợp với dụng thần Kỳ Môn.

Để giúp bạn đọc thấy rõ hơn, chúng tôi xin phân tích một ví dụ. Một người nữ sinh năm Bính hỏi hợp tác với người nam sinh năm Mậu ra sao. Tháng Mão hỏi quẻ và Thời bàn Kỳ môn được tóm tắt như sau:

 • Tại Chấn (Mậu thiên bàn và Thiên Xung)
 • Tại Khôn (Bính thiên bàn và Thiên Nhuệ)

Chỉ cần nhìn vào 2 cung với các yếu tố Can và Sao, có thể dự đoán như sau.

Luận về người nam:

 • Người nam là con trai trưởng trong nhà, vì gia quẻ Chấn.
 • Người nam này đang yêu đương vì Mậu lâm mộc dục tại cung.
 • Người nam này tài vận không tốt vì Mậu gia Chấn là gặp kích hình.
 • Người nam này lúc nhỏ lớn lên ở nơi có nhiều cây hoặc bên cạnh rừng cây vì Thiên Xung vượng.
 • Thiên Xung đóng vai trò hào Quan quỷ với Mậu, Mậu nhược mà Thiên Xung vượng nên người nam này có bệnh, bệnh tại cung Chấn.
 • Người nam này có hình dáng cao to, ngay thẳng vì Thiên Xung vượng.
 • Người nam này làm trong quân đội, có quyền thế vì Thiên Xung là tượng quân nhân, Xung vượng nên có quyền.

Luận về người nữ:

 • Người nữ đang có bệnh dạ dày, bao tử vì Bính gặp Nhuệ là có bệnh, Bính gia Khôn cung là trạng thái Bệnh, cung Khôn chủ về dạ dày, bao tử.
 • Người nữ này xa quê đi làm ăn vì Bính Trường sinh tại Dần, Trường sinh là quê quán, nay mệnh gia tại Khôn xung với Cấn là xa quê hương vậy.
 • Người nữ này là chị lớn trong nhà vì Khôn là mẹ, là người lớn tuổi.
 • Người nữ này có da hơi vàng vì cung Khôn có nhiều yếu tố Thổ.

Người nam khắc người nữ là không có lợi cho hợp tác. Người nam đối với người nữ được quẻ Lôi Địa Dự, Dự là dự phòng, dự bị tức người nữ chỉ là phương án phụ của người nam.

Trường hợp có hai người cùng năm sinh hỏi quẻ Kỳ Môn cũng được giải quyết bằng phương pháp Kinh dịch. Bạn đọc có thể đọc lại bài “Kỳ Môn Kinh Dịch Luận Lưu Niên” sẽ rõ vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *