Theo Bát tự thì tai nạn con người đa phần do ngũ hành không cân bằng. Trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều hiện tượng đều có thể quy về loại này. Như ranh giới xảy ra tai nạn, cảm giác con người thần trí không rõ ràng, tâm tình hoảng loạn, trên tâm lý, sinh lý vô tri vô giác phát sinh nhiều sai lầm. Cùng một người, thời điểm vận khí tốt, sức sống mạnh mẽ, mọi sự đều thông thuận. Ngũ hành đã không cân bằng là căn nguyên phát sinh tai nạn, như vậy hóa giải tai nạn, tất cần phải từ căn nguyên ở trên mà ra. Khả năng có 3 điểm dưới đây:

Một là, Chỉ cần ghi chuẩn ngày giờ sinh của con người, tức là nhân tố ngũ hành Tiên thiên của người này thì thể biết rõ ràng vận mệnh.

Hai là, Ngũ hành tự nhiên dựa vào thời gian, không gian biến hóa mà định, ngũ hành vận mệnh con người thì dựa vào điểm dẫn của Tiên thiên, cùng ngũ hành tự nhiên thích ứng nhau. Nên sau khi hiểu được ngũ hành sinh mệnh của con người như thế nào, cùng với ngũ hành tự nhiên không thích ứng thì con người có thể thay việc đổi tiếp xúc với thời gian, không gian của ngũ hành tự nhiên. Bởi vì chỉ có con người mới có loại năng lực này, thông qua loại năng lực ý chí đặc biệt của con người mới có thể khống chế giai đoạn vận mệnh nguy hiểm phát sinh tai nạn. Đây là điều hoàn toàn có thể thực hiện được.

Ba là, Bất kỳ một vật trong tự nhiên (động vật sống càng có linh tính) cũng đều thuộc về ngũ hành, đều tồn tại ở trường khí, hoặc nhiều hoặc ít có thể phát sinh lực tương tác của ngũ hành. Theo nhận biết sâu sắc về tri thức về ngũ hành hoàn toàn có thể dựa vào hiệu ứng vật thể ngũ hành trong tự nhiên để hóa giải những điều bất lợi chuyển thành có lợi.

Có một trường hợp thực tế, cháu nhỏ đột nhiên trở nên ngang ngược, mấy ngày liền cãi nhau ầm ĩ với ông nội. Sau khi xem xét phong thủy liền yêu cầu thay đổi vị trí bếp lò, quả nhiên không còn xung đột nữa. Gương hướng về phía hỏa lò, vô tình hình thành nên việc Thủy Hỏa tương chiến, Tứ trụ của cháu có Kim là dụng thần, hai ngũ hành Thủy Hỏa đều bất lợi cho nên mới như vậy. Thực tiễn chứng minh, ở xung quanh nơi sinh hoạt hoàn toàn có thể căn cứ đặc điểm ngũ hành của mỗi người để tiến hành điều tiết là có hiệu nghiệm.

Nhưng Người có tai họa thì nhất định có thể giải cứu sao? Không nhất định vậy, nay muốn xem loại hình tai họa nào, giống như bệnh của con người phải xem được bệnh gì. Giúp cho người ta giải tai nạn nhất định là phát hiện triệu chứng trước khi xảy ra tai nạn hoặc là đầu mối xuất hiện tai nạn.

BÁT TỰ là nòng cốt, căn bản của tất cả các bộ môn Huyền học phương Đông. Bát tự đưa ra những giải pháp cải vận mang tính định hướng:

  • Đặt tên cho con hợp dụng thần, đặt tên công ty, logo công ty.
  • Chọn ngành nghề.
  • Chọn người hợp tác.
  • Chọn thời điểm đầu tư lớn như làm ăn, đường quan chức.
  • Chọn cách hóa giải khi vận hạn tới.
  • Dự đoán tình hình sức khỏe bản thân, con cái, chuyện tình cảm, học hành, thi cử.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *