ÂM TRẠCH

Một ngôi nhà chỉ ảnh hưởng tới những thành viên sống bên trong nhưng một ngôi mộ sẽ ảnh hưởng tới cả một dòng họ. Trong âm trạch rất quan trọng vị trí đặt mộ, sau đó mới là tính toán hướng mộ và phân kim. Mộ của người nữ nếu đặt đúng thường chỉ […]

ĐẠO VÀ THUẬT

CÁCH CHỌN NGÀY GIỜ TỐT

Trong bài viết này chúng tôi tạm gọi Đạo là Đạo Phật, Thuật là Thuật Phong Thuỷ. Các vấn đề này đều thuộc siêu hình và khá trừu tượng, câu hỏi lớn được đặt ra là nó có hay không. Có – Không là nhận thức căn bản nhưng lại rất quan trọng, là điểm […]