LÝ SỐ ỨNG DỤNG

Những môn âm dương Lý số được xây dựng từ các kiến thức cơ bản: Hà đồ, Lạc Thư, Tiên thiên bát quái, Hậu thiên bát quái, Can Chi chính ngũ hành. Ứng dụng của Lý số là rất nhiều, gồm nhiều môn. Ứng dụng về Nhân tức những vấn đề liên quan tới mệnh […]

VẬN

Trong thuyết âm dương lý số thì chữ Vận được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Cổ nhân đã từng tổng kết:” Nhất mệnh, Nhị vận, Tam phong thủy” hoặc “Vận con không bằng vận cha, vận cha không bằng vận nhà, vận nhà không bằng vận làng, vận làng không bằng vận nước, vận […]

KỲ MÔN LỤC NHÂM ĐOÁN LƯU NIÊN

Giờ Hợi ngày 6/10/2022 dương lịch, một người nam sinh năm 1988 cho biết anh ta vừa nhận một cuộc gọi điện thoại, muốn hỏi cuộc gọi đến vào lúc này lợi hại ra sao. Chúng tôi trình bày nội dung 16 ý đoán đúng và chỉ giải thích một số ý để bạn đọc […]

KỲ MÔN LUẬN ĐOÁN CÂU HỎI KHÓ

Vào lúc 19h15 phút, ngày 9/7/2022 dương lịch, có người nhắn tin tới một học viên đã học qua lớp Kỳ Môn Độn Giáp của chúng tôi như sau:” Đố thầy biết hôm nay em gặp chuyện vui gì?”. Học viên này nhờ chúng tôi giải quẻ giúp. Ngày Quý hợi, Giờ Nhâm tuất, âm […]

KỲ MÔN LUẬN CHI TIẾT

Vào lúc 16h ngày 13/12/2020 dương lịch, sau khi đã hỏi nhiều câu hỏi, Nữ hiệu trưởng tại Hà nội hỏi tiếp bệnh tật cho chồng tuổi Ất. Theo Kỳ môn là giờ Giáp thân, âm độn 1. Thời bàn Kỳ môn như sau: Chúng tôi luận đúng được những nội dung trình bày bên […]

DỰ DOÁN TÍNH DANH

Ngày Giáp dần tháng Thìn một người nam gọi điện tới chúng tôi muốn xem tên gọi ảnh hưởng ra sao, được quẻ Phong Địa Quán biến Phong Sơn Tiệm. Luận đoán: Thân hình béo. Da vàng và có sắc hồng . Cao trên 1m75. Anh em trong nhà bất lợi. Dùng tên gọi này […]

NGHIỆM CHỨNG NHÀ TỌA TÂN HƯỚNG ẤT

Ngày 17/4/2019 dương lịch, chúng tôi được mời tư vấn cho nhà anh Hùng tại Hà nội. Nhà này có địa hình như sau: Phía trước là khoảng không giữa hai nhà, hai bên trái phải có nhà cao bằng nhà gia chủ. Nhà 3 tầng và nằm ngay mặt đường. Nhà ống với mặt […]