Trạch nhật rất phong phú và tùy vào từng sự việc mà có những mảng kiến thức khác nhau.

Muốn chọn ngày giờ cá nhân tốt thì cần hiểu rõ về Bát tự để tìm ra ngày giờ có Dụng thần và tránh ngày giờ có Kỵ thần.

Chọn ngày giờ cá nhân cần phối hợp với Kỳ Môn Độn Giáp cửu cung phi bàn.

Chọn ngày phong thủy cần phối hợp Tọa Hướng với Kỳ Môn Độn Giáp Cửu cung và Kỳ Môn 64 quái.

Để gặp được kiến thức đúng về Kỳ môn là việc khó, tùy vào duyên phước mỗi người. Chúng tôi xin giới thiệu tới bạn đọc một phương pháp chọn ngày tốt theo Lục Nhâm.

Đó là lấy sao Thiên Cương gia lên Địa bàn nguyệt tướng chạy thuận theo vòng: “Thiên cương – Thái ất – Thắng quang – Tiểu cát – Truyền tống – Tòng khôi – Hà khôi – Đăng minh – Thân hậu – Đại cát – Công tào – Thái Xung”.

Cung địa bàn nào có những sao từ Truyền tống tới Công tào là những ngày dùng được.

Những ngày đó không nên xung chi năm và chi tháng, những ngày đó nên là Tam hợp, Lục hợp với chi tháng.

Can của những ngày đó nên được chi tháng sinh trợ.

Sau khi chọn được ngày thì bước tiếp theo là chọn giờ. Giờ nên là Lộc, Mã, Quý nhân của Can ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *