Kiến thức nền tảng của âm dương Lý số là Can Chi chính ngũ hành, Tiên thiên Bát quái, Hậu thiên Bát quái, Hà đồ, Lạc Thư.

Có rất nhiều môn dự đoán cảm ứng như Kinh dịch Lục hào, Lục Nhâm, Kỳ Môn. Chúng tôi sẽ phân tích giới hạn của từng môn để bạn đọc tham khảo.

Môn Lục hào chỉ sử dụng tượng 64 quẻ cùng nguyên lý vượng suy sinh khắc ngũ hành mà đa đoán sự việc khá tỉ mỉ. Nếu người nào luôn biết tránh tội làm phước theo nhân quả và có thiền định đúng thì chỉ cần dùng chiêu này có thể đem lại hiệu quả tốt. Vì cảm ứng liên quan tới phước, nếu phước không được bồi bổ vun trồng thì lúc người thầy đang vận xấu luận quẻ dễ sai. Ai muốn nâng cao kĩ thuật luận đoán Lục hào từ việc dự đoán các chủ đề thông dụng đến Lục Hào Mệnh Lý, Lục Hào Phong Thủy Âm Dương Trạch có thể tìm đọc các sách đã được dịch ra của các tác giả Vương Hổ Ứng, Lý Kế Trung và tổng hợp lại là lên trình ngay. Giới hạn của Lục hào là tính ngẫu nhiên.

Môn Lục Nhâm có một hệ thống lập quẻ vững chắc dựa trên Thiên văn lịch pháp và giảm đi tính ngẫu nhiên. Nhiều câu hỏi trong một giờ cũng có Hoán Thời pháp giải quyết vấn đề. Lục Nhâm Đại Độn đoán việc thần kỳ nhưng để nhớ được hết 65 khóa và nội dung luận giải từng chủ đề là điều khó. Giới hạn của Lục Nhâm là sử dụng Can chi ngũ hành, Tứ khóa, Tam truyền mà chưa có yếu tố Hà đồ, Lạc Thư.

Kỳ Môn Độn Giáp sử dụng tất cả các yếu tố Tiên Hậu Thiên Bát quái, Hà Đồ, Lạc thư. Cái khó nhất của Kỳ Môn là siêu thần tiếp khí. Khi chúng tôi được truyền khẩu quyết về cách định cục Kỳ Môn và cách lập bàn chuẩn thì thấy thực sự là vô giá, không thể dễ dàng trao truyền được.

Để đạt được trình độ thâm sâu thì người thầy luận quẻ phải dự đoán tốt Lục Hào, Lục Nhâm sau đó mới đến Kỳ Môn; đó là những thứ tự chính xác không nên đốt cháy giai đoạn. Nếu bạn chỉ biết vài dụng thần của Kỳ Môn mà không tham khảo thêm Lục Nhâm thì đoán việc sẽ là phiến diện và không sâu.

Chúng tôi trong quá trình luận quẻ Kỳ Môn cho khách luôn quan sát vị trí ngồi của họ tại văn phòng để lấy quẻ Lục hào và tìm thông tin liên quan. Chúng tôi cũng sử dụng Tam bàn quy một đó là Lục Hào, Lục Nhâm, Kỳ Môn để luận quẻ. Để thống nhất được phương pháp luận tổng hợp như vậy thì chúng tôi dùng Nhật Không là chủ yếu và Thời Không chỉ để tham khảo tức dùng Không Vong của Ngày là chính. Đây là bí mật lần đầu tiên được chúng tôi tiết lộ.

Kỳ Môn của chúng tôi còn có vài điểm khác biệt. Dụng thần được biến đổi tùy theo bàn chứ không cố định như cung Càn là cha, cung Khôn là mẹ. Điều này giống như  trong phong thủy cung Càn không hề cố định ở vị trí Tây Bắc hay Thành môn chỉ có hai bên Hướng nhà mà Cung Càn và Thành môn có thể biến đổi khắp mọi nơi tùy theo Tinh bàn Ai tinh. Luận được lưu niên là cao cấp nhất, muốn luận được quá khứ thì phải kết hợp Thiên Địa Nhân tức có cả tuổi, phối hợp với Thần sát Kỳ môn mà luận. Kỳ Môn có thể luận chính xác Lưu niên tốt xấu dù không cần ngày giờ sinh của mệnh chủ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *