Trong phong thủy có câu: “Nhất vị nhị hướng”. Các trường phái phong thủy đều có pháp tìm ra vị trí Sinh Vượng khí của cuộc đất. Chúng tôi thường dùng Huyền Không Lục Pháp để tính toán vượng suy cả một vùng hoặc tính toán các vị trí trong nhà. Các vị trí trong nhà nên tránh phạm Không vong Lục Pháp.

Huyền Không Lục Pháp là một hệ thống kiến thức Phong thủy chặt chẽ và mạnh mẽ. Những mảng kiến thức trong môn này là Huyền Không, Thư Hùng, Kim long, Ai tinh, Thành môn, Thái tuế. Những mảng kiến thức bí truyền này nếu không có nhân duyên lớn sẽ khó được truyền dạy đầy đủ và hiểu không đúng cách thực hành.

Để luận được chính xác thời điểm xảy ra cần biết ứng kỳ của Sát khí Lục Pháp kết hợp với Thái tuế pháp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *