Kim long là một vị trí quan trọng để tính toán Phong thủy.

Trong Tam hợp phái cần xác định chính xác vị trí Kim long để quyết định lập hướng nhà, hướng mộ theo Phân kim thích hợp.

Trong Huyền Không Lục Pháp thì núi và nước đều có thể là Kim long. Các quốc gia và các tỉnh trong mỗi quốc gia thường ngăn cách nhau bởi dãy núi hoặc con sông. Những vị trí này động Kim long sẽ đem lại vượng khí lớn cho cả một vùng.

Núi sông vẫn đứng đó ngàn năm nhưng Linh Chính vận điên đảo làm thịnh suy mỗi vùng thay đổi vô thường.

Chúng tôi lấy thành phố Hải Phòng là một ví dụ. Thành phố này có hai con sông giao nhau và chảy đi từ phía Đông. Từ năm 1975 – 1995, thành phố rất phát triển vì động Đại Kim long, nhiều người đánh giá giai đoạn này còn phát triển hơn Hà nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *