Một trong những ứng dụng phổ biến nhất của Bát quái chính là dự đoán. Có nhiều phương pháp nhưng phổ biến nhất hiện nay là chiêm bốc bằng đồng tiền và dự đoán theo Mai Hoa. Những người bói dịch chuyên nghiệp thường dùng tiền xu để lấy quẻ. Người hỏi là người gieo đồng xu sẽ chính xác nhất vì họ đã quán tưởng, suy nghĩ và có cảm ứng Thiên Địa Nhân. Không quán tưởng, không suy nghĩ về vấn đề thì khó trả lời.

Mai Hoa dịch số được Thiệu Ung phát hiện ra đã khắc phục được tính hạn chế về không gian của chiêm bốc bằng đồng tiền. Phương pháp này cần biết được chính xác thời gian phát sinh để lập quẻ, dựa vào sinh khắc của quẻ thể và dụng kết hợp với lời “hào từ” của Kinh dịch mà phán đoán cát hung. Mai hoa dịch liên quan tới hình ảnh, phải tưởng tượng tốt. Mai hoa đoán sự việc tổng quát nhanh, còn Kinh dịch quan trọng ở ngũ hành và âm dương. Mai hoa đoán được sự việc trong thời gian ngắn, còn chiêm bốc bằng tiền xu có thể dự đoán sự việc trong thời gian dài.

Mỗi phương pháp đều có ứng nghiệm và bổ khuyết cho nhau. Điểm mấu chốt của việc luận đoán ứng nghiệm ngoài bí quyết chọn dụng thần còn là “Tâm có sáng thì Thuật mới tỏ”. Người càng thanh tịnh, tâm tĩnh đoán quẻ càng chính xác.

Một trong những ứng dụng quan trọng của Kinh dịch là có thể chữa bệnh bằng niệm số và chọn số điện thoại. Số điện thoại cần nhiều năng lượng tốt và có được hào Tài vượng. Với bất kỳ số điện thoại nào xấu cũng đều phản ánh nhiều mặt, trong đó có cả vấn đề sức khoẻ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *