Một trong những ứng dụng phổ biến nhất của Kinh Dịch chính là dự đoán. Có nhiều phương pháp lấy quẻ dịch như chiêm bốc bằng đồng tiền xu hoặc theo Mai Hoa Dịch Số… Những người bói dịch chuyên nghiệp thường dùng tiền xu để lấy quẻ vì người hỏi đã quán tưởng, suy nghĩ và có cảm ứng Thiên Địa Nhân; không quán tưởng, không suy nghĩ về vấn đề thì khó trả lời.

Mai Hoa dịch số được Thiệu Ung phát hiện ra đã khắc phục được tính hạn chế về không gian của chiêm bốc bằng đồng tiền. Phương pháp này cần biết được chính xác thời gian phát sinh để lập quẻ, dựa vào sinh khắc của quẻ thể và dụng kết hợp với lời “hào từ” của Kinh dịch mà phán đoán cát hung. Mai hoa dịch liên quan tới hình ảnh, phải tưởng tượng tốt. Mai hoa đoán sự việc tổng quát nhanh, còn Kinh dịch quan trọng ở ngũ hành và âm dương. Mai hoa đoán được sự việc trong thời gian ngắn, còn chiêm bốc bằng tiền xu có thể dự đoán sự việc trong thời gian dài.

Mỗi phương pháp đều có ứng nghiệm và bổ khuyết cho nhau. Điểm mấu chốt của việc luận đoán ứng nghiệm ngoài bí quyết chọn dụng thần còn là “Tâm có sáng thì Thuật mới tỏ”. Người càng thanh tịnh, tâm tĩnh đoán quẻ càng chính xác.

Trong lớp học Lục Hào Bí Truyền của chúng tôi, sau khi học viên được truyền khẩu quyết xác định hào vượng suy, khẩu quyết 5 trường hợp hào ám động, khẩu quyết dãy tương sinh, các kỹ thuật nhận xét và đoán hào, khẩu quyết mô hình dự đoán lục hào (hướng dẫn cách tư duy luận đa đoán một quẻ dịch nên bắt đầu từ đâu và tổng hợp thành bức tranh toàn cảnh như thế nào) thì chúng tôi dạy luôn cách Hóa giải quẻ. Bạn đọc muốn hiểu sâu hơn về cách hóa giải có thể đọc “Lục hào Xu Cát Tị Hung Hóa Giải Bí Truyền” của Vương Hổ Ứng do Trần Phương dịch.

Để có thể hóa giải sâu hơn cần có kiến thức Lục hào phong thủy âm dương trạch, người đọc có thể tìm hiểu qua sách “ Lục Hào Phong Thủy Dự Trắc Học” của Vương Hổ Ứng do Trần Phương dịch hoặc sách  “Chu Dịch Bát Quái Trận pháp – Phong Thủy Dương trạch của Lý Kế Trung” và Chu Dịch Bát Quái Trận Pháp – Phong thủy Âm trạch của Lý Kế Trung” là có kiến thức luận âm dương trạch Lục hào cùng cách hóa giải.

Người đọc muốn tìm hiều về mệnh lý Lục hào có thể đọc “Hoàng Cực Chung Thân Mệnh Quẻ – Giả Bỉnh Nhiên” và “Chu Dịch Nhất Quái Đa Đoán Điềm Khiếu, Nhất Quái Đa Đoán Tinh Giải của Lý Kế Trung” để có những kiến thức nền tảng.

Lục hào tuy luận hay nhưng cách lấy quẻ chưa có chuẩn mực nhất định. Nhiều Đại sư lấy quẻ ngẫu nhiên nên khi phước ông thầy còn thì đoán đúng, nếu ông thầy gặp vận xấu hoặc gặp khách có phước lớn hơn mình thì quẻ ngẫu nhiên sẽ là quẻ sai và đoán sẽ không đúng dù vẫn dùng những kỹ thuật trước đó.

Quẻ dịch lấy theo hệ quy chiếu chuẩn thời gian và không gian sẽ hạn chế tính ngẫu nhiên hơn. Quẻ dịch lấy theo cách này cũng có nhiều phương pháp, có người lấy quẻ theo Dịch Học Ngũ Linh cũng rất ứng nghiệm.

Chúng tôi thấy quẻ dịch được lấy từ bàn Kỳ môn chuẩn có tính ứng nghiệm cao trong thực tế, chuẩn từ dự đoán tới hóa giải quẻ. Phương thức này được chúng tôi viết trong các bài trước, bạn đọc có thể đọc lại. Trên đây là vài dòng chia sẻ cùng bạn đọc vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *