Giờ Thìn ngày 17/5/2012 dương lịch, một người nữ sinh năm 1982 hỏi vận khí người chồng sinh năm 1973 ra sao. Thời bàn Kỳ môn là giờ Bính thìn, dương độn 7.

Luận đoán 1:

Vợ chồng bạn cưới nhau năm 2003, có con năm 2006.

Luận đoán 2:

Vận khí chồng bạn kém, nhà của vợ chồng bạn đã cắm ngân hàng.

Luận đoán 3:

Chủ nợ đang tìm chồng bạn, đến tháng 2 âm lịch năm sau họ sẽ dùng biện pháp cứng rắn như thuê xã hội đen để đòi nợ.

Luận đoán 4:

Chồng bạn nên trốn về phương Nam.

Vì sao đoán vận khí người chồng không tốt. Thuyết minh như sau:

  • Niên can Quý thiên bàn tại Khôn gặp Tử môn là xấu.
  • Quý địa bàn gặp Bồng là phá tài, gặp Thương là có tổn thương.
  • Niên chi Sửu tại Cấn lâm Không vong.
  • Tổng hợp lại có thể thấy chồng người hỏi đang “sống dở chết dở” vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *