Vào thời gian 17h20 phút, ngày 5/7/2015 dương lịch, chúng tôi có lịch tư vấn cho hai người nữ. Sau khi tư vấn xong cho một người nữ sinh năm 1973 thì người bạn đi cùng muốn xin được dự đoán vận thời lưu niên. Vì hai người trùng năm sinh nên phải dùng vị trí ngồi để phân định vậy. Người nữ thứ hai ngồi ở phía Đông Nam. Thời bàn Kỳ môn là giờ Kỷ dậu, âm độn 8.

 

Chúng tôi dùng Nhị nguyên phân cực để phán đoán trong trường hợp này. Những phán đoán về lưu niên như sau:

  • Năm 1989, mẹ ruột của bạn bị bệnh nặng nhưng qua khỏi.
  • Năm 1992, bạn sinh con.
  • Năm 1996, tài vận của bạn rất tốt.
  • Mùa thu năm 2002, bạn bị bệnh nặng.
  • Tháng 3 năm 1999 dương lịch, chồng bạn có chuyện hao tài lớn.
  • Năm 2011, bố chồng của bạn gặp phải bệnh tật rất nặng, có thể mất vào năm này.

Chúng tôi xin giải thích một vài luận đoán để bạn đọc tham khảo vậy.

Vì sao đoán mẹ người hỏi bị bệnh nặng vào năm 1989. Theo Nhị nguyên phân cực thì mẹ người hỏi là Hào Tuất thổ, vượng tại Đại vận, Tiểu vận, Lưu niên là vật cực tất phản nên hung vậy.

Vì sao đoán năm 1996 thì tài vận của người này rất tốt, vì đó là Đại vận Tài, Tiểu vận Tử tôn, lưu niên Tài xuất hiện.

Vì sao đoán mùa thu năm 2002 thì người hỏi bị bệnh nặng, vì năm 2002 có Đại vận và Tiểu vận khắc Thế, vào mùa thu vượng Kim nên là ứng kỳ vậy.

Vì sao đoán bố chồng người hỏi nguy hiểm vào năm 2011, vì theo Nhị nguyên phân cực thì bố chồng gặp Đại Vận, Tiểu vận, Lưu niên cùng xung vậy.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *