Vào lúc 18h ngày 16/9/2020 dương lịch, là thời gian mà một thầy chọn để an táng cho người mất sinh năm 1958, người chủ tang sinh năm 1976, mộ Tọa Khôn hướng Cấn. 

Chúng tôi xin phân tích cát hung sự việc theo phương pháp riêng của môn phái. Thời bàn Kỳ môn là Ngày Nhâm tuất, giờ Kỷ dậu, âm độn 6.


Hướng mộ là Cấn, Cung Cấn lạc Không vong chủ về Hướng mộ lạc Không vong là không tốt.

Mộ tọa Khôn sơn nên nhìn vào cung Khôn:

  • Bàn Phục ngâm chủ về nên tĩnh không nên động.
  • Gặp Đỗ và Bạch Hổ là Môn và Thần xấu chủ về hung. 
  • Bạch hổ là kim sinh Nhâm thủy, Nhâm / Nhâm là tự hình là xấu. Nhâm là thủy gặp Môn xấu, chủ về mộ này có vấn đề về thủy pháp.
  • Dự đoán khi an táng mộ xong sẽ gây bất lợi cho người sống, chủ về gặp tật bệnh, hao tài.

Thời can Kỷ là kết quả, Kỷ tại trung cung, gửi ở Khôn cung gặp:

  • Đỗ môn là xấu.
  • Nhâm / Nhâm là tự hình sẽ xung kích cung đối diện là Cấn.

Cấn có Can Bính là người tuổi Bính, chính là người chịu tang. Bạch Hổ là dữ dội, cung Khôn là phần bụng, dạ dày, bao tử, ruột.

Người mất tại Càn gặp Mã tinh sẽ xung cung Tốn, Tốn cung có can Canh là xung Thái tuế, chủ về hung. 

Giờ này không thể dùng để an táng, sẽ làm cho người chủ tang đau bụng dữ dội.

Thực tế, 6 ngày sau khi xây mộ xong, người tuổi Bính bị đau phần bụng, đi khám mà không tìm ra nguyên nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *