17h20 phút, ngày 15/2/2015 dương lịch, một người nam sinh năm 1962 từ phương Đông Nam đến để hỏi vận khí cả đời. Thời bàn Kỳ môn là giờ Kỷ dậu, dương độn 2.

Chúng tôi luận giải được những nội dung sau và sẽ giải thích một vài luận đoán để bạn đọc tham khảo vậy.

Luận đoán 1:

Bạn là quan chức và giờ đây đã là chính thức.

Luận đoán 2:

Năm 14 tuổi, bạn là ban cán sự lớp.

Luận đoán 3:

Cha bạn là người không hòa hợp và hay phản kháng lãnh đạo nhưng được cấp dưới ủng hộ, thương yêu.

Luận đoán 4:

Năm 1981, cha bạn gặp tai nạn trên đường.

Luận đoán 5:

Năm 1982, bạn đi làm và có bạn gái nhưng cuối cùng không thành.

Luận đoán 6:

Năm 1985, bạn có bạn gái mới nhưng đến năm 1987 thì chia tay.

Luận đoán 7:

Năm 1987, bạn được thăng chức.

Vì sao đoán cha người hỏi bị tai nạn năm 1981.

Người cha đại diện bởi cung Đoài, trong bàn Kỳ môn có yếu tố cố định là cung Chấn Đoài xung khắc mà Chấn là cung người hỏi. Canh tại Đoài là dương nhẫn, Canh / Quý là kết hợp xấu; địa bàn Canh tại Tốn gặp Tử môn và Thiên Trụ là xấu. Đây là thông tin xấu về người cha.

Cung Đoài có Canh là con đường, Chấn cung là xe cộ, Trực Phù là động thái, Chấn Đoài xung là tai nạn xe cộ. Tất cả biểu thị về người cha bị tai nạn xe.

Xảy ra vào thời điểm nào, nên chọn năm có chi Dậu vì ở cung Đoài, năm Tân Dậu khi mệnh chủ 20 tuổi hành vận tại Đoài cung xung với mệnh cung nên biểu thị tin tức xấu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *