Vào lúc 20 giờ ngày 15/1/2021 dương lịch, một Sư thầy hỏi bệnh tình của bố thầy ra sao, được biết cụ sinh năm 1958 và bị bệnh từ ba tháng nay. Dựa vào thời gian hỏi, chúng tôi lập Thời bàn Kỳ môn là Ngày Quý hợi, giờ Nhâm tuất, dương độn 5.

Luận bệnh:

Nhuệ tại Khảm là đang mê man, bệnh kéo dài, gặp Câu trần là cái móc, là thần xấu.

Bác sĩ không có phương pháp giải quyết, trình độ chuyên môn kém.

Ất là thuốc, gặp Đỗ là bế tắc, chủ về không có thuốc chữa được bệnh, tất cả chỉ là duy trì.

Mệnh cung người bệnh gặp Mã là không tốt, đối cung gặp Tử môn và Không vong là đang đối diện với cái chết.

Kết quả tại Khảm gặp Tử Bạch Tinh 7 với ý nghĩa cấu trúc sụp đổ, gặp Cảnh môn là tượng quẻ Ly ngoài thực rỗng bên trong, gặp Nhâm Quý là Thiên la Địa võng tức khó thoát, gặp Không vong là xấu. Kết quả ở Nội bàn nên người bệnh sẽ ra đi nhanh.

Sau khi thấy luận đúng tình hình, Sư thầy hỏi ngày giờ nào cụ sẽ mất để sắp xếp mọi việc cho hợp lý.

Luận Ngày giờ mất:

Ngày mất là ngày xung với Trực tinh Thời bàn. Nhìn vào Nhật bàn thấy ngày 17/1/2021 dương lịch có Trực tinh Nhật bàn xung với Trực tinh Thời bàn nên chúng tôi đoán ngày này dễ mất nhất.

Mất vào giờ nào? Thời bàn của ngày có Trực tinh Phục ngâm hoặc Xung Trực tinh của Thời bàn đang hỏi là ứng kỳ. Thời bàn ngày 17/1/2021 dương lịch có giờ Thìn và Hợi là ứng kỳ.

Chúng tôi lấy thêm thông tin từ quẻ dịch, quẻ dịch được lấy ra từ Thời bàn Kỳ môn. Dựa vào vị trí người hỏi, chúng tôi lập được quẻ Trạch Phong Đại Quá biến Trạch Thủy Khốn.

Tượng quẻ là xấu, lại gặp hào Quan quỷ động là điềm hung.

Hào Phụ mẫu Hợi được hào Quan quỷ Dậu động sinh cho nên hào Quan quỷ Dậu kim đóng vai trò giữ mạng sống, sợ bị Hợp Xung. Thời điểm Hợp Xung là Thìn Mão.

Dựa trên ứng kỳ của Kỳ môn và Kinh dịch là Thìn, chúng tôi đoán giờ Thìn là lúc dễ đi nhất.

Thực tế:

Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 17/1/2021 dương lịch, người cha vô vàn thương kính của Sư thầy đã ra đi mãi mãi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *