Vào lúc 10h ngày 12/04/2020 dương lịch, một gia chủ mắc bệnh đã nhiều năm hỏi xem có phải do phong thuỷ xấu gây nên chăng? Dựa vào thời gian hỏi, chúng tôi lập Thời bàn Kỳ môn là ngày Ất dậu, giờ Tân tỵ, Dương độn 1.

Xem vấn đề âm trạch tại cung Ly, có kết hợp Đinh / Ất biểu thị năng lượng bình an, hoà hợp mọi thứ, là kết hợp tốt. Vấn đề sức khoẻ không xuất phát từ âm trạch.

Xem về nơi ở tại cung Khảm có kết hợp Canh / Mậu với ý nghĩa Thiên vương trốn ở cung, là kết hợp xấu. Đất này hung, ở sẽ có bệnh.

Xem về phong thuỷ nhà tại Đoài cung, gặp Bát thần Lục hợp là tốt, Thiên Cầm đi cùng Khai môn là tốt. Phong thuỷ tổng quát ngôi nhà là tốt.

Xem về yếu tố bên trong nhà cần xét cung Càn:

  • Bính kỳ nhập mộ tại Càn cung. Bính đại biểu cho bếp. Dự đoán bếp đặt sai phong thuỷ nên tạo thành khí trường hỗn loạn. Cần hoá giải vị trí bếp thì bệnh sẽ thuyên giảm.
  • Đối cung là Tốn. Tốn cung gặp Thiên Nhuệ là bệnh tật, Tốn cung là chân tay, gan, hệ thần kinh. Tức người hỏi dễ bị các bệnh trên. Kết hợp Kỷ / Tân biểu thị lạc lối, rối trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *