Trong các môn thuật số thì học tới cấp độ hóa giải là cao nhất. Lục hào là môn học được rất nhiều người nghiên cứu nhưng đạt đến độ thâm sâu vẫn là khó.

Trong lớp học Lục Hào Bí Truyền của chúng tôi, sau khi học viên được truyền khẩu quyết xác định hào vượng suy, khẩu quyết 5 trường hợp hào ám động, khẩu quyết dãy tương sinh, các kỹ thuật nhận xét và đoán hào, khẩu quyết mô hình dự đoán lục hào (hướng dẫn cách tư duy luận đa đoán một quẻ dịch nên bắt đầu từ đâu và tổng hợp thành bức tranh toàn cảnh như thế nào) thì chúng tôi dạy luôn cách Hóa giải quẻ.

Chúng tôi đã dùng hóa giải quẻ dịch trong mười năm nay, cũng có độ ứng nghiệm nhất định. Nhưng gần hai năm trước, khi có người tặng chúng tôi cuốn “ Lục hào Xu Cát Tị Hung Hóa Giải Bí Truyền” của Vương Hổ Ứng do Trần Phương dịch thì chúng tôi vẫn tìm thấy được nhiều điều hay trong đó. Sách này đã có bản scand pdf trên mạng và bán với giá chưa tới 50.000 VNĐ, sách này cũng được chúng tôi giới thiệu tới nhiều học viên lớp Kinh dịch để tham khảo thêm. Bạn đọc biết kếp hợp sách này với cách hóa giải theo Thiên Địa Nhân mà chúng tôi đã trình bày một cách rộng rãi và chi tiết trong bài “Đọc Tượng Bát Tự Và Kinh Dịch” thì sẽ tạo thành cách hóa giải toàn diện.

Để có thể hóa giải sâu hơn cần có kiến thức Lục hào phong thủy âm dương trạch, người đọc có thể tìm hiểu qua sách “ Lục Hào Phong Thủy Dự Trắc Học” của Vương Hổ Ứng do Trần Phương dịch hoặc sách  “Chu Dịch Bát Quái Trận pháp – Phong Thủy Dương trạch của Lý Kế Trung” và Chu Dịch Bát Quái Trận Pháp – Phong thủy Âm trạch của Lý Kế Trung” là có kiến thức luận âm dương trạch Lục hào cùng cách hóa giải.

Người đọc muốn tìm hiều về mệnh lý Lục hào có thể đọc “Hoàng Cực Chung Thân Mệnh Quẻ – Giả Bỉnh Nhiên” và “Chu Dịch Nhất Quái Đa Đoán Điềm Khiếu, Nhất Quái Đa Đoán Tinh Giải của Lý Kế Trung” để có những kiến thức nền tảng.

Lục hào tuy luận hay nhưng cách lấy quẻ chưa có chuẩn mực nhất định. Nhiều Đại sư lấy quẻ ngẫu nhiên nên khi phước ông thầy còn thì đoán đúng, nếu ông thầy gặp vận xấu hoặc gặp khách có phước lớn hơn mình thì quẻ ngẫu nhiên sẽ là quẻ sai và đoán sẽ không đúng dù vẫn dùng những kỹ thuật trước đó.

Quẻ dịch lấy theo hệ quy chiếu chuẩn thời gian và không gian sẽ hạn chế tính ngẫu nhiên hơn. Quẻ dịch lấy theo cách này cũng có nhiều phương pháp, có người lấy quẻ theo Dịch Học Ngũ Linh cũng rất ứng nghiệm.

Chúng tôi thấy quẻ dịch được lấy từ bàn Kỳ môn chuẩn có tính ứng nghiệm cao trong thực tế, chuẩn từ dự đoán tới hóa giải quẻ. Phương thức này được chúng tôi viết trong các bài trước, bạn đọc có thể đọc lại. Trên đây là vài dòng chia sẻ cùng bạn đọc vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *