Âm dương lý số có rất nhiều môn, trong mỗi môn lại có nhiều trường phái. Người đứng bên ngoài rất khó phân biệt, khi theo thầy nào thì thầy đó cũng luôn xưng là chính tông vậy. Để giúp bạn đọc dễ phân biệt, chúng tôi xin trình bày như sau.

Mọi vật bị chi phối bởi 64 quẻ dịch và 384 hào, cần lấy Kinh dịch làm gốc rễ, các môn khác chỉ là kết hợp. Kiến thức này xuyên suốt các môn vậy.

Bàn về mệnh lý học, người học Tử Vi nếu không biết kết hợp 64 quẻ thì việc luận đoán bị giới hạn rất nhiều. Trong lớp “Luận Mệnh Theo Bát Tự Bát Quái” chân truyền, chúng tôi phối hợp từng trụ với quẻ dịch, vừa cho thông tin luận đoán nhiều hơn vừa khắc phục được nhược điểm Nhất nguyên phân cực của Bát Tự bằng Nhị nguyên phân cực. Tài trong Bát Tự vừa đại diện là cha, là tiền, là vợ nhưng với Nhị nguyên phân cực thì những điều đó được tách biệt hoàn toàn. Những môn mệnh lý dùng Năm Tháng Ngày Giờ để luận mệnh gặp phải tình huống có rất nhiều người sinh cùng thời gian đó, nhưng với Bát Tự Bát Quái thì lá số trùng nhau sẽ ít hơn rất nhiều. Nếu như tổ hợp mệnh nhiều nhất của Bát tự là 60x12x30x12x2 = 518400 mà dân số thế giới là 8 tỷ người, sẽ có quá nhiều lá số trùng nhau mà mệnh lại khác nhau, khi nhân thêm 4096 lần (tức kết hợp với 64 quẻ dịch mà 1 quẻ có 64 loại biến hóa) thì lá số trùng nhau sẽ ít hơn rất nhiều.

Cải vận theo Tên gọi, Số nhà, Số điện thoại thì mỗi người chỉ hợp với 1 quẻ dịch và 1 hào động duy nhất tính từ Nhị nguyên phân cực trong mệnh. Chúng tôi đặt tên bằng quy luật tiếng Việt và không liên quan gì tới tiếng Hán. Phương pháp luận một Việt danh cũng như đặt tên là thống nhất, không hề vay mượn. Bạn đọc có thể đọc lại bài “Dự Đoán Tính Danh” sẽ rõ.

Tuổi, Tọa nhà, Tọa mộ phối hợp với Loan đầu cũng chỉ có 1 quẻ dịch và 1 hào tức 1 độ trong 360 độ. Trong phong thủy Dương trạch, chúng tôi rất chú trọng về Nhân khí. Một bố cục Phong thủy chỉ dành cho một Tuổi, khi người khác đến cần phải được bố cục lại, không ai giống ai. Có rất nhiều phái tính được đến độ số nhỏ, như Phân kim Tam Hợp là 3 độ, như Huyền Không Đại Quái là 0,9375 độ. Tuy nhiên, chúng tôi dùng kiến thức Nhị Thập Bát Tú để chọn được độ số Chủ Khách hợp nhau, trong vài độ hợp đó sẽ phối với Tuổi cho quẻ tốt nhất để chọn.

Kỳ Môn có Chuyển bàn và Phi bàn, cách phân biệt là nhìn vào Cửu Tinh. Chín sao từ Thiên Bồng đến Thiên Anh phải phi theo Lường Thiên Xích như Huyền Không Phi Tinh, đó là Phi bàn vậy, Sao phải bay chứ không chạy thuận theo chiều kim đồng hồ. Điểm khác biệt thứ hai là bí quyết Tử Bạch Tinh, Chuyển bàn lấy số cục nhập trung cung và phi thuận nhưng Phi bàn không làm vậy. Ngày xưa, phần mềm Kỳ Môn “sp8cetime” được cho miễn phí trên mạng dùng Chuyển bàn, hiện nay rất nhiều người đang dùng các App Kỳ Môn Tiếng Việt hoặc các sách Kỳ Môn trên thị trường là Chuyển bàn vậy. Trong dự đoán Kỳ Môn, có rất nhiều dụng thần lấy từ Sao và Tử Bạch Tinh. Nếu bàn Kỳ Môn sai thì khả năng đoán trúng cũng thấp hơn vậy.

Đoán vận nước hoặc một vùng miền cần dùng Thái Ất, Kỳ Môn và địa thế Long mạch từng vùng. Thái Ất hay Kỳ Môn cần có bí quyết an 28 sao và cách chia cung trong mỗi quốc gia, địa thế Long Mạch cần được tính ra quẻ Quốc khí. Tổng hợp cả hai môn Thiên và Địa mới cho thông tin toàn diện vậy. Tuy nhiên, những môn này hợp với người có tầm ảnh hưởng lớn nhiều hơn và người tư vấn cũng phải chịu trách nhiệm với những dự đoán vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *