Nhị thập bát tú (二十八宿) là cách gọi của 28 chòm sao (宿 “Tú”) nằm trên bầu trời theo cách chia trong thiên văn học Trung Quốc cổ đại. Trong thiên văn học Ấn Độ cũng có hệ thống 28 chòm sao tương tự gọi là Nakshatra. Một hệ thống khác cũng dựa trên đường mặt trăng di chuyển là 36 Decan của Ai Cập cổ đại.

Người ta chia vòng Hoàng Đạo thành bốn phần, quy ước như bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc trên mặt đất và gán cho chúng hình ảnh của bốn con vật huyền thoại, hay Tứ Tượng (四象), chúng là: Thanh Long (rồng xanh, ở phương Đông), Bạch Hổ (hổ trắng, ở phương Tây), Chu Tước (sẻ đỏ, ở phương Nam) và Huyền Vũ (rùa đen, ứng với phương Bắc). Mỗi phương có bảy chòm sao.

Thứ tự của 28 sao đó là: “Giác – Cang – Đê – Phòng – Tâm – Vĩ – Cơ – Đẩu – Ngưu – Nữ – Hư – Nguy – Thất – Bích – Khuê – Lâu – Vị – Mão – Tất – Chủy – Sâm – Tỉnh – Quỷ – Liễu – Tinh – Trương – Dực – Chẩn.”

Kiến thức về 28 sao luôn là bí truyền. Trong những môn đỉnh cao của Lý số như Thái Ất, Kỳ Môn, Âm trạch mà không rõ bí mật về cách an và luận đoán 28 sao thì những môn đó coi như bỏ đi.

Trong Thái Ất, Kỳ Môn cần dựa vào 28 sao cùng Tử Bạch Tinh để luận thời tiết, biến động xã hội, chính trị hoặc chiêm đoán là rất chính xác.

Nhị Thập Bát Tú dùng trong luận đoán Thái Ất Kỳ Môn đã được chúng tôi viết trong những bài trước, bạn đọc có thể tìm đọc lại.

Nhị Thập Bát Tú trong Kỳ Môn cần rõ cung gốc của 28 sao kết hợp với các sao của Niên Nguyệt Nhật Thời bay tới mà luận đoán. Ví như Ngọ địa bàn tại Ly cung là gốc của Sao Liễu khi gặp sao Quỷ bay tới là cách cục gì, kết hợp với Bát thần nào chủ về ý nghĩa gì tại phương đó. Như trong bài: “Kỳ Môn Luận Niên Bàn” chúng tôi chỉ nói về Bát thần Cửu Địa mà ẩn đi 28 sao.

Trong Kỳ Môn Binh Pháp cần rõ Tam Thắng của phương vị và Mệnh cung. Vị tướng soái có thể chọn những ngày Tam thắng của mệnh trong một tháng kết hợp với Kỳ Môn Nhật Thời bàn mà đưa ra chiến lược thích hợp. Giờ tốt cần kết hợp với Lục Nhâm để tìm ra vị trí Thiên Tam Môn, Địa Tứ Hộ, Địa Tư môn. Ví như an Địa Tư môn dựa trên Nguyệt Tướng quản ngày mà bày trên giờ kết hợp vòng sao Quý nhân mà tìm ra các vị trí Thái âm, Thái thường, Lục hợp. Tương tự an Thiên Tam môn cũng bày Nguyệt tướng lên chi giờ tìm ra vị trí Thái xung, Tiểu cát, Tòng khôi mà dụng sự.

Tử Bạch Tinh dùng để đoán thời tiết khá chuẩn và trong dự đoán cần từ trung cung mà tìm liên kết cung.

Nhị Thập Bát Tú trong âm trạch được dùng để so sánh Chủ Khách của Tọa mộ, cần rõ ngũ hành của 28 sao và ngũ hành khởi từng độ của 28 sao để đối chiếu. Tọa mộ đạt được phải phù hợp về Loan đầu, Lý khí và bộ xương mới có thể phát.

Kiến thức về Nhị Thập Bát Tú là một bộ xuyên suốt Thái Ất, Kỳ Môn, Âm trạch. Bàn về cách luận thì chỉ dùng Thiên Can cùng lý vượng suy và sinh khắc ngũ hành cho tất cả các môn từ cơ bản là Bát tự, Kinh dịch tới những môn đỉnh cao là Kỳ Môn hay Thái Ất, đó là một mạch thống nhất vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *