NGHIỆM CHỨNG BÁT TỰ

KHÔN TẠO: Lá số này kỵ Hỏa. Mệnh chủ nghe lời thầy trình độ kém, tư vấn là năm sinh 1987 thuộc mệnh Hỏa nên rất hay mặc màu đỏ và đeo đồ trang sức cũng thuộc Hỏa. Do vậy nguyên khí ngày càng bị hao tiết. Người nữ này đang trong đại vận Mậu […]

ÂM TRẠCH

Một ngôi nhà chỉ ảnh hưởng tới những thành viên sống bên trong nhưng một ngôi mộ sẽ ảnh hưởng tới cả một dòng họ. Trong âm trạch rất quan trọng vị trí đặt mộ, sau đó mới là tính toán hướng mộ và phân kim. Mộ của người nữ nếu đặt đúng thường chỉ […]

GIỚI THIỆU VỀ BÁT TỰ

Ở nước Trung Hoa có nhiều Khoa Thuật Số để đoán số mệnh, như Tử Vi Đẩu Số, Tử Bình Thuật Số, Thiết Bản Thần Số, Lan Đài Diệu Tuyến, Tinh Tôn Quả Lão… Khoa Thuật Số Tử Bình thịnh hành ở Đài Loan và Hồng Kông, họ thường lấy Khoa này để đoán số […]