GIỚI THIỆU VỀ MÔN PHÁI

Năm 2010, chúng tôi may mắn gặp được một dị nhân. Cụ chỉ cần nhìn qua tướng pháp đã có thể phán vài câu trọng điểm về nhà cửa, mộ phần. Sự chính xác trong dự đoán làm chúng tôi kinh ngạc. Sau một thời gian giao lưu và hoàn thành được một số việc […]