Người học Lý số phương Đông đều biết câu: “Thái cực sinh Lưỡng nghi, Lưỡng nghi sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh Bát Quái và Ngũ hành là vật chất cơ bản cấu tạo nên vạn vật”. Tuy nhiên để hiểu hết các khái niệm cơ bản này ứng dụng ra sao thì thật không dễ chút nào.

Những người được minh sư chân truyền đều biết khẩu quyết và bí kíp thực hành không bao giờ để trong sách vở. Tiên sinh Thẩm Trúc Nhưng đã dành nhiều thời gian phá giải được phần nào kiến thức của Huyền Không Phi Tinh Vô thường phái qua tác phẩm của Chương Trọng Sơn để lại. Nhưng khi đi vào thực hành lại bối rối vì phần thực hành không thấy sách đề cập tới. Lý thuyết Đại Quái rất hay nhưng khi thực hành mà chỉ từ tâm chia ra thì rất khó tính toán vì một vị trí thường chiếm hai hoặc ba Quái. Trong Dương trạch thì đo tại đâu, làm sao để kích hoạt một vị trí có hiệu quả. Trong Âm trạch khi táng mộ cần đào tới đâu, đào sâu như một số quy định chung là ba hay năm tấc chăng. Câu trả lời cho tất cả những phần trên là Thái Cực. Tại vị trí Thái Cực mới thực hành tính toán cho cả Âm Dương trạch.

Nhất Vị nhị Hướng là khẩu quyết quan trọng trong Phong thủy. Cần xác định được Vị sau đó mới khai sơn lập hướng. Có nhiều mộ phần chỉ cần đạt được Âm Dương và Tứ Tượng phân giới so với địa hình xung quanh đã tốt trên 50%  rồi, sau đó mới bàn tới chọn Phân kim, chọn độ, chọn hào.

Người học Lý số đều quen đọc ngũ hành theo Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ mà sao không đọc theo thứ tự Kim Thủy Mộc Hỏa Thổ có phải hay hơn không (vì đọc theo chiều tương sinh ngũ hành). Đó là bí quyết an sao quan trọng trong Âm trạch bị giấu kín. Chúng tôi xin chia sẻ một vài ứng dụng quan trọng từ những khái niệm cơ bản tới người hữu duyên trên con đường học tập, nghiên cứu và thực hành Phong thủy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *