Một thầy Phong thủy cần có hai yếu chính, một là dự đoán đúng và sâu sắc, hai là có pháp chính tông giúp khách hàng cải vận thành công. Muốn dự đoán việc của cá nhân được chi tiết thì người thầy cần nắm vững các kỹ thuật dự đoán của Bát Tự, Kinh Dịch, Lục Nhâm phối hợp với dụng thần Kỳ Môn. Để phân biệt được trình độ giữa các thầy chính là khả năng đoán năm xảy ra sự kiện. Với một lá số phải đoán được những năm xấu tốt cho mệnh. Khi gia chủ mời thầy tới thì trước khi nhờ bố cục lại phong thủy, người thầy phải minh chứng được phong thủy ngôi nhà theo vài tiêu chí sau:

  • Từ khi vào ở, nhà này bại về sức khỏe hay tài lộc, năm nào xảy ra sự kiện, nhà này đem lại những bệnh gì, ai là người trong nhà bị ảnh hưởng nặng nhất.
  • Từ khi vào ở, nhà này thịnh vượng về nhân đinh hay tài lộc, năm nào là ứng kỳ.
  • Dựa vào sát khí nội ngoại cục đưa ra những ảnh hưởng khác như hôn nhân chậm, khó có con…

Một số người thấy được lợi ích lớn của việc làm thầy Phong thủy nên đã đầu tư đi học hoặc đọc các sách huyền học trên thị trường.

Bàn về sách huyền học thì sách chỉ là giới thiệu, là kiến thức cơ bản. Tác giả bán sách chứ không bán kiến thức chân truyền, tác giả tạo ra nhiều ổ khóa nhưng lại cầm chìa khóa. Nghề này là Tâm truyền tâm, khẩu truyền khẩu, bất truyền thư. Bán sách là bán nghề rồi, nếu kiến thức trong sách đúng hết thì sách đó không bao giờ được ra đời. Khi bán sách ngoài thị trường thì nhân cách nghề nghiệp đã được bán rẻ rồi.

Có nhiều người muốn làm thầy Phong thủy nên chọn con đường đi học. Cổ nhân có câu: “Thà cho ăn vàng, không ai chỉ đàng đi buôn”. Nếu kiến thức là chuẩn thì rất khó để tạo ra một người thứ hai khi ông thầy đang trong lúc thịnh. Thứ nhất, dù người thầy dạy với giá ra sao thì người học sẽ lấy lại học phí rất nhanh vì tính ứng nghiệm cao của kiến thức. Thứ hai, người thầy vô tình tạo ra một “đối thủ” cạnh tranh trực tiếp với mình. Thứ ba, thế độc quyền bị phá vỡ. Thứ tư, hiện tượng trò phản thầy hoặc trò quay lại khinh sư diệt tổ là có vì lợi ích quá lớn. Thông thường, người thầy chỉ dạy cho người mà thầy mắc nợ ân tình lớn, hoặc dạy cho người nước khác hoặc cao hơn là cứu vớt một thân phận nào đó. Khi có truyền nhân thì người thầy cần lui lại phía sau để cho đệ tử có cơ hội thi triển. Những cách dạy khác không thuộc những điều trên đều tiềm ẩn cạm bẫy cho người học vậy.

Nhiều người không thấy được cái lý trên cộng với tâm lý muốn kiếm tiền nhanh từ huyền học nên đã vội vàng chuyển sang nghề huyền học. Chúng tôi thấy có rất nhiều người không thành công, thất bại hoặc phải rút lui với nghề huyền học nên viết ra để mọi người tham khảo vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *