Trong các môn dự đoán thì Kỳ Môn Độn Giáp luôn được đánh giá cao. Sách vở về Kỳ Môn ngày nay cũng rất nhiều, số người yêu thích học tập Kỳ Môn cũng gia tăng. Tuy nhiên, để đoán được đúng trong Kỳ Môn là điều khó. Nguyên nhân là do các khẩu quyết đều được giữ lại, sách vở thị trường cao lắm cũng chỉ được 40% mà thôi.

Khẩu quyết đầu tiên, người hỏi được đại diện bởi Cung nào. Có vị dịch hữu đi học nhiều nơi đàm đạo với chúng tôi là có thầy lấy Can ngày, có thầy lấy Can năm trong năm hỏi quẻ là người hỏi, có sách lại lấy Can ngày hoặc Can năm sinh đại diện cho người hỏi, tổng kết lại lấy Can nào là người hỏi quẻ.

Chúng tôi cho rằng, đã là dự đoán cảm ứng thì cũng tùy phước của người thầy nên dùng phương pháp nào cũng được, vẫn có ứng nghiệm. Với chúng tôi, Can năm sinh là đại diện cho người hỏi quẻ trong dự đoán cũng như trong luận mệnh theo Kỳ Môn, đó là một sự thống nhất vậy. Khi xét Can năm sinh thì sẽ có thể xét kèm theo Địa chi năm sinh, từ đó sẽ có nhiều thông tin liên quan tới mệnh chủ hơn để đa đoán.

Chúng tôi xin minh chứng bằng ví dụ thực tế sau.

Vào lúc 19h23 phút, ngày 13/11/2022 dương lịch, một người nữ sinh năm 1991 hỏi có kết hôn với người nam sinh năm 1995 được không. Đó là giờ Bính tuất, ngày Canh ngọ với Thời bàn Kỳ Môn như sau:

Dự đoán đầu tiên là bạn đã có thai, các bạn “ăn cơm trước kẻng” vào thời gian từ 7/10 – 6/12/2022 dương lịch. Chúng tôi sẽ giải thích một cách chi tiết vì sao đoán được như vậy.

Niên mệnh người nam là Ất, niên mệnh người nữ là Tân.

Cung Càn có sự xuất hiện của Ất và Tân địa bàn, biểu thị sự gắn kết.

Càn cung chứa Tuất Hợi nên là tháng Tuất Hợi. Tinh là thời gian lúc nhỏ hoặc quá khứ của năm. Càn cung chứa Nhuệ, Nhuệ gốc tại Khôn, Khôn cung chứa chi Mùi Thân, Khôn cung lạc Không vong nên lấy Xung là ứng kỳ, tức năm Sửu Dần. Khôn cung cũng chứa niên mệnh người nữ là có tính liên đới giữa lưu niên và mệnh cung nên có tính ứng nghiệm cao.

Khôn cung chứa chi niên mệnh, gặp Trụ là biểu thị phá thân.

Cảnh môn là giấy tờ lạc Không vong nên chưa có giấy tờ kết hôn.

Tóm lại, người nữ bị phá thân vào tháng Tuất Hợi năm Dần Sửu. Vì sao đoán năm Dần mà không đoán năm Sửu. Điều này cần căn cứ vào bản mệnh hành niên của hai tuổi theo bàn Lục Nhâm mà quyết vậy.

Vì sao đoán người nữ đang có thai, vì chi niên mệnh đi cùng Địa bàn Thời can, Thời can là con.

Nếu chỉ dùng Can ngày hoặc Can năm mà không kết hợp Chi niên mệnh sẽ khó luận được như trên.

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *