Trong thuyết âm dương lý số thì chữ Vận được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Cổ nhân đã từng tổng kết:” Nhất mệnh, Nhị vận, Tam phong thủy” hoặc “Vận con không bằng vận cha, vận cha không bằng vận nhà, vận nhà không bằng vận làng, vận làng không bằng vận nước, vận nước không bằng vận thế giới, vận thế giới không bằng vận tự nhiên”.

Chữ Vận trong một năm cần được hiểu ra sao. Trong một năm, vận Thái Ất được tính từ tháng 11 âm lịch, vận Kỳ Môn được tính từ Tiết Đông Chí, vận Phong thủy và Bát tự được tính từ tiết Lập Xuân. Nếu không hiểu đúng về vận thì những động tĩnh, mưu sự sẽ khó hợp thời thế. Vận trong một năm cụ thể như sau:

  • Thái Ất dùng để tính những biến động về xã hội, chính trị, quân sự, kinh tế, thời tiết trong một năm trên toàn thế giới.
  • Kỳ Môn để biết cát hung phương vị từng năm; ngành nghề thịnh suy trong năm; Tuổi thích hợp để xông đất, khai trương trong một cung giờ tốt…
  • Vận Phong thủy lưu niên chú ý Tam sát, Ngũ hoàng không bay tới những nơi động khí mạnh trong nhà như Hướng, Tọa, Cửa, Bếp…và sự tương tác giữa sao lưu niên cùng những cặp sao cố định tại mỗi phương vị để định cát hung.
  • Vận Bát tự lưu niên tức là dùng đủ 4 yếu tố Năm Tháng Ngày Giờ sinh để xét mệnh, xem mệnh đang trong đại vận nào và lưu niên nào, vượng suy sinh khắc ra sao. Nếu chỉ xét mệnh đơn giản theo Tuổi, theo trụ năm thì ứng nghiệm tối đa cũng chỉ được 25%.
  • Muốn tính được đại thế của một quốc gia cần phải kết hợp Thái Ất Kỳ Môn với vận Long mạch riêng của nước đó. Một khách hàng thông thái cần được tư vấn đầy đủ thông tin như vậy mới có được cái nhìn tổng thể vận thời của một năm, từ đó mới đưa ra những quyết định đúng đắn được.

Với chúng tôi, phương pháp cải vận toàn diện nhất là “Nhất Nhân, Nhị Địa, tam Thiên sinh”.

Thiên sinh tức lá số của mỗi người lúc chào đời, nó chứa đựng những phước tội trong vô lượng kiếp quá khứ, đó là yếu tố tất nhiên.

Nhị Địa chủ về yếu tố hoàn cảnh tác động vào mệnh vận, Địa chính là phong thủy dương trạch và mộ phần, Địa cũng chính là động tĩnh phải hợp Kỳ Môn. Đây là yếu tố ngẫu nhiên, tức một người lựa chọn sai thì những yếu tố ngẫu nhiên này sẽ ảnh hưởng lớn tới yếu tố tất nhiên là mệnh vận của người đó.

Nhất Nhân tức là mọi việc làm, suy nghĩ, ngành nghề phải đúng theo luật Nhân quả. Tâm là gốc của vạn vật, cải vận theo chuyển biến của tâm trên nền tảng luật nhân quả là hiệu quả nhất.

Ngày nay, vật chất được đề cao, nhiều người tìm đủ phương pháp để cầu tài lộc nhưng nếu không hiểu đúng về vận thời, không hiểu về gốc của tiền tài thì càng cầu tài lộc càng lún sâu vào nợ nần. Tài là nguồn dưỡng mệnh, tiền tài là phước rất lớn của quá khứ, không thể phó thác vào việc cầu xin thần Phật (dẫu có được một lần cũng không được mãi mãi và không bền), cũng không thể trông chờ vào việc đầu tư ngành nghề mà không hợp nhân quả như Bất động sản, Chứng khoán, tiền ảo… mà giàu bền vững được.. Cải vận chân chính là : “Dù giàu hay nghèo thì làm phước là chính, làm ăn là phụ, và phải tránh tội làm phước mãi mãi”. Thông thường, ai duy trì làm phước từ 3 – 5 năm thì hoàn cảnh sẽ sự chuyển biến tốt lên.

Năm 2023 là một năm đầy biến động của thế giới. Mỗi người cần nâng cái phước của mình lên và động tĩnh hợp thời vận thì mới có thể bình an vượt qua sóng gió vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *