Ngày nay, Kỳ Môn đã được phổ biến rộng rãi trên thị trường, thông qua nhiều phương tiện như sách về Kỳ Môn, App Kỳ Môn, Web Kỳ Môn hoặc các khóa học. Tuy nhiên, để dự đoán Kỳ Môn được chuyên sâu lại là điều không dễ. Có rất nhiều người bỏ ra nhiều năm để nghiên cứu nhưng vẫn không thu được lợi ích gì nhiều. Do đó, có người đã từ bỏ không nghiên cứu nữa, hoặc có người lại quay về Kinh dịch vì cho rằng Kinh dịch dễ đọc hơn Kỳ Môn. Số người phải đi đường vòng cũng là quá nhiều.

Cảm thông với những trăn trở đó, chúng tôi liệt kê ra vài nguyên nhân chính ngăn cản người học tiến tới đỉnh cao dự đoán như sau.

Thứ nhất, người học phải biết lập thuần thục 1080 cục Kỳ Môn, nếu không rõ cách lập cục thì người học sẽ khó phân biệt được bàn nào đúng, bàn nào sai, sai ở đâu. Rất nhiều App hoặc Web có sẵn bàn Kỳ Môn nhưng tác giả chưa trình bày được tính đúng đắn nên người dùng phải thận trọng trong việc chọn lựa.

Thứ hai, người học cần được trang bị đầy đủ những kĩ thuật dự đoán. Trong những bài trước, chúng tôi đã mởi ra một số điểm mấu chốt. Trong bài viết này, chúng tôi thống kê những kĩ thuật thường dùng để người học có thể theo hướng đó mà tìm ra con đường mới. Những kĩ thuật đó là:

  • Kĩ thuật chồng cung
  • Kĩ thuật chuyển cung
  • Kĩ thuật Di cung
  • Kĩ thuật Hoán cung
  • Kĩ thuật Phi cung
  • Kĩ thuật đọc Tượng
  • Khẩu quyết luận Tử Bạch Tinh
  • Các kĩ thuật luận Lưu niên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *