Những môn âm dương Lý số được xây dựng từ các kiến thức cơ bản: Hà đồ, Lạc Thư, Tiên thiên bát quái, Hậu thiên bát quái, Can Chi chính ngũ hành. Ứng dụng của Lý số là rất nhiều, gồm nhiều môn.

Ứng dụng về Nhân tức những vấn đề liên quan tới mệnh vận con người và cải vận theo Nhân khí. Các môn xem mệnh có: Tử Vi, Bát Tự, Kỳ Môn, Lục hào, Tướng pháp… Cải vận theo Nhân khí tuân theo ngũ hành có lợi cho mệnh, bao gồm phương hướng, nghề nghiệp, Tuổi hợp tác…Sau đó là đến Tên gọi, và ngày nay là số điện thoại cá nhân. Các môn đoán mệnh cần có đủ thông tin Năm, Tháng, Ngày, Giờ sinh, tuổi bố mẹ mới lập được lá số. Nhưng nếu thông tin mà người xem mệnh cung cấp không đầy đủ thì cần dựa vào dự đoán cảm ứng. Những môn dự đoán cảm ứng có Lục hào, Lục nhâm và Kỳ Môn.

Ứng dụng về Địa tức những yếu tố liên quan tới Địa lý có Kỳ môn (đem lại ưu thế về phương vị trong một cung giờ), có Phong thủy nhà ở (ảnh hưởng tới tất cả thành viên cư trú bên trong), có Phong thủy mộ phần (ảnh hưởng tới cả một dòng họ, trong đó mộ ông nội ảnh hưởng tới ba đời). Vậy nên mới có câu: Nhất mộ, Nhì phòng, Tam bát tự. Các trường phái phong thủy rất nhiều, nhưng vẫn nằm trong khẩu quyết: Loan đầu, Lý khí, Hợp lý, Hình thể.

Ứng dụng về Thiên tức phán đoán về xu thế thời cuộc xã hội, biến động kinh tế, chính trị thường dùng các môn thuộc hàng Tam thức như Thái ất, Kỳ môn, Lục nhâm.

Chúng tôi viết về tất cả những nội dung trên với ứng nghiệm thực tế. Chúng tôi xin tổng hợp lại một cách hệ thống cho các học trò và bạn đọc dễ theo dõi vậy.

Chủ đề xem mệnh theo Bát tự có các bài viết: Vì sao phải xem Bát tự, Mệnh nữ hiếm muộn dưới góc nhìn Bát tự, Bát tự luận nhà cửa, Bát tự trọn đời.

Chủ đề xem mệnh theo Lục hào Bát tự – Kỳ môn có các bài viết: Đọc tượng theo Bát tự và Kinh dịch, Kỳ môn luận người vợ định mệnh, Kỳ môn luận mệnh.

Chủ đề dự đoán cảm ứng có các bài viết: Kỳ môn Kinh dịch luận lưu niên, Kỳ môn Lục nhâm đoán lưu niên, Kỳ môn luận ngày giờ mất, cùng nhiều bài viết khác về Kỳ môn.

Chủ đề xem tên gọi có các bài viết: Việt danh học, Dự đoán tính danh.

Chủ đề xem về Sim số có bài viết: Sim điện thoại.

Chủ đề Địa lý có những bài viết: Phong thủy chính tông, Chọn đất, Nghiệm chứng Phong thủy, Nghiệm chứng quán chay Vĩnh Phúc, Nhà Tọa Ất hướng Tân, Âm trạch…

Chủ đề về Thiên tức liên quan tới các môn Tam thức: Thái ất, Kỳ môn, Lục Nhâm. Các nội dung đó có trong những bài viết: Chọn ngày giờ cá nhân, Kỳ môn luận Niên bàn, Vua Quang Trung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *