Năm 2010, chúng tôi may mắn gặp được một dị nhân. Cụ chỉ cần nhìn qua tướng pháp đã có thể phán vài câu trọng điểm về nhà cửa, mộ phần. Sự chính xác trong dự đoán làm chúng tôi kinh ngạc. Sau một thời gian giao lưu và hoàn thành được một số việc mà Cụ giao phó, bất ngờ chúng tôi được Cụ thu nhận làm đệ tử. Chúng tôi rất vui và toàn tâm theo hầu thầy. Tâm nguyện của chúng tôi lúc đó rất đơn giản, không quá cầu học thuật, chỉ thích xem nghiệm chứng âm dương trạch và cảm thấy vui khi được gần một người tài đức.

Theo lời của thầy, chúng tôi là đệ tử thứ 18, truyền tới đời chúng tôi thì môn phái không thu nhận đệ tử tiếp theo. Chúng tôi thắc mắc thì thầy giải thích rằng ngày nay nhân tâm suy đồi và trong mệnh của chúng tôi có tượng đệ tử phản thầy. Thầy cũng dặn sau này đến thời mà gặp người có lòng cầu thì tùy duyên mà truyền đạt từng môn.

Chúng tôi hỏi về Tổ thì thầy giới thiệu là dòng Phong thủy Tam Hoàng tức phái Tam Nguyên chuyên dùng trong Hoàng gia. Những kiến thức mà thầy dạy đa phần là khẩu truyền, nhiều khi truyền rất bất ngờ qua những câu chuyện đời thường mà chúng tôi cũng không phát hiện ra. Tất cả là KHẨU QUYẾT, rất đơn giản mà chính xác. Tài liệu mà thầy dạy cũng ít, chủ yếu là đi thực tế khám phá những điều sách chưa thể nói hết, khám phá thịnh suy từng triều đại, từng vùng miền, từng dòng họ, từng gia đình dưới lăng kính Lý số.

Với những người cầu học và có duyên với môn phái thì chúng tôi cũng dạy ngắn gọn, mang tính thực chiến. Trách nhiệm sau đó của chúng tôi là phải giúp họ nắm rõ kiến thức và kiểm nghiệm thực tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *